Press room

Dostęp do materiałów jest możliwy po zalogowaniu. Zdjęcia są udostępnione wyłącznie dla mediów i tylko do celów promujących zespól zamkowy w Kazimierzu Dolnym. Odpowiedzialność za jakiekolwiek dodatkowe wykorzystanie pobranych materiałów ponosi wyłącznie strona reprodukująca te zdjęcia. Zdjęcia muszą być opatrzone informacją dotyczącą praw autorskich [copyright] w formacie podanym poniżej oraz nazwiskiem autora zdjęć. Dopuszczalne jest kadrowanie zdjęcia do potrzeb wynikających z formatu publikacji lub kolumny druku

 

Materiały dostępne po zalogowaniu

 

realizacja: alfaweb, oprogramowanie: hydraportal