Dziedzictwo kulturowe

Kazimierz Dolny i jego najbliższe okolice posiadają bardzo bogate zasoby dziedzictwa kulturowego. Samo miasteczko uznawane jest za „perłę” polskiej architektury. Na terenie miasta i w okolicy około 150 obiektów architektury i budownictwa oraz zespołów zabytkowych, jak również prawie 400 zabytków ruchomych (zgromadzonych głównie w obiektach sakralnych) objętych jest ochroną prawną z tytułu wpisania do rejestru zabytków. Poza nimi 180 innych obiektów architektonicznych, zespołów zabudowy, miejsc pamięci, uznawanych jest za dobra kultury. Ze względu na takie bogactwo dziedzictwa kulturowego połączone z unikatowymi i doskonale zachowanymi walorami krajobrazu i przyrody - całe miasteczko wraz z sąsiadującym Mięćmierzem zostały wpisane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rejestru zabytków jako zespół urbanistyczno-architektoniczno-krajobrazowy, a w 1994 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uznał Kazimierz Dolny za pomnik historii (Zarządzenie nr 417 Prezydenta RP z dnia 8 września 1994 r.).

Zabytki Kazimierza cechuje autentyzm, ich oryginalność to prawdziwa wartość miasta. Tutejsza architektura nacechowana jest romantyką i czarem, które dla ludzi wrażliwych są niezwykle atrakcyjne i cenne.

realizacja: alfaweb, oprogramowanie: hydraportal