A A A

Najciekawsze odkrycia

Najciekawsze odkrycia
W wykopach archeologicznych odkryto ponad 80 kamiennych i ceramicznych detali architektonicznych m. in.

• fragmenty kamiennego maswerku
• kamienne płyty posadzkowe
• liczne detale wczesno - i późnorenesansowe z dekoracyjnymi profilami
• duże fragmenty późnorenesansowej ceglanej attyki

realizacja: alfaweb, oprogramowanie: hydraportal