Regulamin zwiedzania Zespołu Zamkowego

REGULAMIN ZWIEDZANIA ZESPOŁU ZAMKOWEGO W KAZIMIERZU DOLNYM

Regulamin określa zasady zwiedzania, korzystania z ekspozycji, udostępniania i zachowania bezpieczeństwa w Zespole Zamkowym w Kazimierzu Dolnym.

1. Zespół Zamkowy można zwiedzać indywidualnie lub w grupach. Zwiedzanie odbywa się w obecności pracowników Zespołu Zamkowego – opiekunów ekspozycji.

2. Zespół Zamkowy jest dostępny dla zwiedzających (zgodnie z godzinami otwarcia) po przednim wykupieniu biletu wstępu w kasie,a dla osób upoważnionych i uprawnionych - za pobraniem biletu bezpłatnego.

3. Wstęp bezpłatny do Zespołu Zamkowego przysługuje za okazaniem legitymacji lub dokumentu:

4. Z opłat obowiązujących w Zespole Zamkowym w uzasadnionych przypadkach może zwolnić Dyrektor KOKPiT – pełniący funkcje dyrektora Zespołu Zamkowego.

5. W trosce o bezpieczeństwo ekspozycji i utrzymanie porządku wprowadza się następujące zasady i ograniczenia:

                              a) wychylania i wspinania się na barierki tarasu widokowego,
                              b) zrzucania z wieży wszelkich przedmiotów,
                              c) umieszczania napisów na ścianach,
                              d) wprowadzania i wnoszenia zwierząt.

6. Na terenie Zespołu Zamkowego zabrania się wjazdu autami prywatnymi i innymi pojazdami jedno i dwuśladowymi (obowiązuje zakaz wjazdu poza pojazdami uprawnionymi), z wyłączeniem rowerów.

7. Teren administrowany przez KOKPiT obejmuje również teren podgrodzia (obszar wzgórza pomiędzy zamkiem i wieżą strażniczą i teren wokół obu obiektów) dostępne dla odwiedzających bezpłatnie.

8. Na terenie wzgórza zamkowego nie wolno spożywać alkoholu i środków odurzających. Osoby, które naruszają postanowienia Regulaminu w tym zakresie, mogą być wyproszone lub przymusowo wyprowadzone przez policję.

9. W stosunku do osób, które przebywając na terenie zespołu zamkowego naruszają spokój lub porządek publiczny w tym w szczególności poprzez spożywanie alkoholu lub dewastację, będą wszczynane postępowania mające na celu pociągnięcie ich do odpowiedzialności za wykroczenie lub przestępstwo, zgodnie z przepisami prawa wykroczeń lub prawa karnego.

10. Wykupienie biletu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego regulaminu.

realizacja: alfaweb, oprogramowanie: hydraportal